มโนราห์
อนุรักษ์มรดกใต้       ชมรมอนุรักษ์มรดกใต้     มรดกใต้ทีวี
ประวัติโนราห์
เครื่องแต่งกายโนราห์
เครื่องดนตรีโนรา
องค์ประกอบการแสดงโนราห์
โนราห์โรงแข่ง
ท่ารำโนรา ๘๓ ท่า

ท่ารำเฉพาะอย่าง
รำท่าสิบสอง
รำท่าครูสอน
รำท่าสอนรำ
รำท่าปฐมพรหมสี่หน้า
รำคล้องหงส์
รำแทงเข้
รำเฆี่ยนพราย

พิธีกรรม
โนราห์โรงครู
โนราห์โรงครูท่าแค
พิธีผูกผ้าใหญ่หรือพิธีแต่งพอกของโนราห์

บทกลอน
คำกาศครู
ตำนานมโนราห์
บทร้องประกอบท่ารำ
กำพรัดของโบราณ
เพลงโทนเพลงทับ

ประวัติศิลปิน
ขุนอุปถัมภ์นรากร (พุ่ม เทวา)
มโนราคล้ายขี้หนอน
มโนราห์ยก ชูบัว
มโนราห์เติม เมืองตรัง
กวี

อนุรักษ์มรดกใต้ : moradokthai@hotmail.com : โทร.081-8544472

Power by www.Muanglung.com เมืองลุงดอทคอม