รำท่าสิบสอง (ท่าครู)
อนุรักษ์มรดกใต้       ชมรมอนุรักษ์มรดกใต้     มรดกใต้ทีวี

คำกลอนสำหรับรำท่าสิบสอง
(นายหีด บุญหนูกลับ ผู้แต่ง)

ท่าที่หนึ่งประนมมือขึ้นตรงหน้า
ไหว้พ่อแม่ที่มาอย่าเย้ยสรวล
ท่าที่สองจีบไว้ข้างอย่างกระบวน
ที่สามเลื่อนเปลี่ยนมือขวาซัดท่ารำ
ท่าท่าสี่จีบไว้ข้างวางเพียงเอว
เปลี่ยนมือเร็วท่าที่ห้าดูน่าขำ
ท่าที่หกจีบไว้หลังตั้งประจำ
เปลี่ยนมือรำท่าที่เจ็ดขึ้นให้เด็ดดี
ท่าที่แปดจีบไว้ข้างวางเพียงบ่า
เปลี่ยนมือขวาซัดไว้ให้เข้าที่
สี่สิบจีบขึ้นเหมอ (เสมอ) หน้าให้ท่าพอดี
สิบเอ็ดมีเปลี่ยนมือรำทำตามครู
ท่าสิบสองเขาควายซัดให้เป็นวง
จุดประสงค์เครื่องหมายไว้เพียงหู
รำท่าสิบสองให้พี่น้องดู
ได้ทำตามครูสอนแต่ก่อนกาล
แล้วรำท่าแม่ลายขยายท่า
ตามโนราแบบศิลป์ในถิ่นฐาน
ได้รำตามครูสอนแต่ก่อนกาล
แบบโบราณศิลป์ใช้ปักษ์ใต้ไทย


ท่าที่หนึ่ง


ท่าที่สอง


ท่าที่สาม


ท่าที่สี่ ท่าที่ห้า


ท่าที่หก


ท่าที่เจ็ด


ท่าที่แปด


ท่าที่เก้า


ท่าที่สิบ


ท่าที่สิบเอ็ด


ท่าที่สิบสอง

จากหนังสือ ประวัติโนรา โดย อ.ภิญโญ จิตธรรม อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ขุนอุปถัมภ์นรากร ๒๗ กันยายน ๒๕๒๗


อนุรักษ์มรดกใต้ : moradokthai@hotmail.com : โทร.081-8544472

Power by www.Muanglung.com เมืองลุงดอทคอม