รำท่าสอนรำ
อนุรักษ์มรดกใต้       ชมรมอนุรักษ์มรดกใต้     มรดกใต้ทีวี
    
     สอนเอ๋ยสอนรำ ครูให้ข้ารำเทียมบ่า
ปลดปลงลงมา ครูข้าให้รำเทียมพก
วาดไว้ฝ่ายอก ให้ยกเป็นแพนๆผาหลา
ยกขึ้นเสมอหน้า เรียกช่อระย้าพวงดอกไม้
ปลดปลงลงมาใต้ ครูให้ข้ารำโคมเวียน
สนกรูปวาด วาดไว้ให้เหมือนรูปเขียน
ฉันนี้เสวยนุช พระพุทธเจ้าห้ามมาร
ฉันนี้นงคราญ พระรามจะข้ามสมุทร


สอนเอ๋ยสอนรำ


ครูสอนให้ข้ารำเทียมบ่า


ยกสูงขึ้นเสมอหน้า


เป็นช่อระย้าดอกไม้


สอนข้ารำเทียมบ่า


ให้ยกเป็นแพนผาหลา
(ผาลา)


ครูข้าให้รำโคมเวียน


พระรามจะข้ามสมุทร


วาดไว้ให้เหมือนรูปเขียน


พระพุทธเจ้าห้ามมาร
    

จากหนังสือ ประวัติโนรา โดย อ.ภิญโญ จิตธรรม อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ขุนอุปถัมภ์นรากร ๒๗ กันยายน ๒๕๒๗


อนุรักษ์มรดกใต้ : moradokthai@hotmail.com : โทร.081-8544472

Power by www.Muanglung.com เมืองลุงดอทคอม