รำท่าครูสอน
อนุรักษ์มรดกใต้       ชมรมอนุรักษ์มรดกใต้     มรดกใต้ทีวี
    
อ๋อ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ - นั่งคุกเข่ารำ  
     ครูเอ๋ยครูสอน เสดื้องกรต่อง่า
ครูสอนให้โผกผ้า สอนข้าให้ทรงกำม์ไล
สอนครอบเทรดน้อย แล้วจับสร้อยพวงมาลัย
สอนทรงกำม์ไล สอดใส่ซ้ายใส่ขวา
เสดื้องเยื้องข้างซ้าย ตีค่าได้ห้าพารา
เสดื้องเยื้องข้างขวา ตีค่าได้ห้าตำลึงทอง
ตีนถีบพนัก ส่วนมือชักเอาแสงทอง
หาไหนให้ได้เสมือนน้อง ทำนองพระเทวดา
อ๋อ ๆ ๆ ๆ ๆ .... ดนตรีรับ  


ครูเอยครูสอน


เสดื้องกรต่อง่า


ครูสอนให้ผูกผ้า


สอนข้าให้ทรางกำไล


ครูสอนให้ครอบเทริดน้อย


แล้วจับสร้อยพวงมาลัย


สอนทรงกำไล สอดใส่ซ้ายขวา


เสดื้องย่างข้างซ้าย


ตีค่าให้ห้าพารา


เสดื้องเยื้องข้างขวา ตีค่าได้ห้าตำลึงทอง


หาไหนให้ได้เสมือนน้อง ทำนองพระเทวดา

จากหนังสือ ประวัติโนรา โดย อ.ภิญโญ จิตธรรม อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ขุนอุปถัมภ์นรากร ๒๗ กันยายน ๒๕๒๗


อนุรักษ์มรดกใต้ : moradokthai@hotmail.com : โทร.081-8544472

Power by www.Muanglung.com เมืองลุงดอทคอม