รำท่าประถม
อนุรักษ์มรดกใต้       ชมรมอนุรักษ์มรดกใต้     มรดกใต้ทีวี

บทประถม ( ปฐม )

    ตั้งต้นให้เป็นประถม ตั้งต้นสาวนะเป็นประถม ถัดมาขวัญเอ่ยพระพรหม พรหมข้าเอ่ยสี่หน้า แล้วรำเป็นท่าสอดสร้อย ทูนหัวเหอนี่รำเป็นท่าสอดสร้อยให้ห้อยเป็นพวงมาลา ทำเวโหนโยนช้า อ่อว่าเวโหนโยนช้า แก้วข้าเอ่ยให้น้องนอน แล้วรำเป็นท่าต่างกัน รำไปเล่าเถิดสาวเหอ นี่รำเป็นท่าต่างกัน แล้วค่อยมาหันเป็นนอนเถิดเจ้างามงามเหอ หันตรานี้หันให้เป็นหมอน ทำมรคาแขกเต้าบินไปเล่าเถิดสาวเหอ นี่มรคาแขกเต้า แก้วข้าเหอบินเข้ารัง รำเป็นท่ากระต่ายชมจันทร์ รำไปเล่าเถิดสาวเหอ อ่อนี่กระต่ายชมจันทร์ รำท่าพระจันทร์ทรงกลด รำไปเล่าเถิดสาวเหอ นี่ท่าพระจันทร์ทรงกลด รำท่าพระรถโยนสาร แก้วข้าเหอมารกลับหลัง รำท่าชูชายนาดกราย มานาดกรายเข้าวัง เถิดเจ้างามงามเอย อ่อนี่นาดกรายเข้าวัง แล้วมานั่งหมอบเฝ้า แก้วข้าเหอเจ้านครินทร์ รำท่าขี้หนอนร่อนรำ รำไปเล่าเถิดสาวเหอ นี่ท่าขี้หนอนร่อนรำ รำแล้วเข้ามาเปรียบท่า นี่แหละเข้ามาเปรียบท่า รำท่าพระรามรามา แก้วข้าเอ่ยท้าวน้าวศิลป์ ทำฝูงมัจฉาสาคร ค่อยล่องเข้าในวารินเถิดเจ้างามงามเหย นี่ล่องเข้าในวารินฉันหลงไหลไปสิ้น อ่อว่าหลงไหลไปสิ้น แก้วข้าเอ่ยงามโสภา แล้วรำท่าโตเล่นหาง นี่รำท่าโตเล่นหาง ถัดมาท่ากวางโยนตัว รำไปเล่าเถิดสาวเหอ อ่อนี่ท่ากวางโยนตัว อ่อแล้วรำยั่วเอาแป้ง อ่อรำยั่วเอาแป้งแก้วข้าเหอมาผัดหน้า รำท่าหงส์ทองลอยล่อง เถิดเจ้างามงามเหย ล่องแล้วมันว่ายน้ำมา รำท่าเหราเล่นน้ำ แก้วข้อเหอสำหราญนัก แล้วรำท่าโตเล่นหาง นี่รำเป็นโตเล่นหาง ถัดมาท่ากวางเดินดง เดินไปเล่าเถิดสาวเหอ อ่อนี่ท่ากวางเดินดง รำเป็นท่าพระสุริวงศ์ นี่ท่าพระสุริวงศ์แก้วข้อเอ่ยผู้ทรงศักดิ์ รำท่าช้างสารหว่านหญ้า นี่ท่าช้างสารหว่านหญ้า ฉันดูสาน่ารัก ดูสามันน่ารัก แล้วรำท่าพระลักษณ์แผลงศร แก้วข้อเอ่ยจรลี รำท่าขี้หนอนฟ้อนฝูง เถิดเจ้างามงามเอ่ย นี่ท่าขี้หนอนฟ้อนฝูง ถัดมานกยูงฟ้อนหาง ทำขัดจางหยางให้นางรำ นี่ขัดจางหยางให้นางรำ แก้วข้าเอ่ยทั้งสองศรี แล้วซัดขึ้นเป็นวง เถิดงามเหย ซัดแล้วน้องนะเป็นวง มานั่งลงให้ได้ที่ นั่งแล้วน้องนะไดที่ ค่อยชักสีซอเอ่ยสามสาย นี่ชักสีซอสามสาย แก้วข้าเอ่ยย้ายเพลงรำ รำท่ากระบี่ตีท่า รำไปเล่าเถิดสาวเหอ นี่ท่ากระบี่ตีท่า อ่อจีนมาสาวไส้ นี่จีนมันมาสาวไส้ รำท่าชะนีร่ายไม้ แก้วข้าเอ่ยดูเฉื่อยฉ่ำ ท่าเมขลาล่อแก้ว นี่ท่าเมชลาล่อแก้ว ล่อแล้วมาชักลำนำ นี่ก็ชักลำนำ เป็นเพลงรำแต่ก่อน แก้วข้าเอ่ยครูสอนมา ว่าแม่เอ้ยแต่ก่อน แก้วข้าเอ่ยครูสอนมา


ท่าประถม พรหมสี่หน้า


รำท่าสอดสร้อยห้อยเป็นพวงมาลา


ห้อยเป็นพวงมาลา


เวโหยนโยนช้า ให้น้องนอน


ยกเป็นท่าผาหลา


ซัดลงมาเพียงไหล่


พิศมัยร่วมเรียง


เข้าเคียงหมอน


รำท่าต่างกัน


หันเป็นมอญ


มรคาแขกเต้าบินเข้ารัง


บินเข้ารัง


รำท่ากระต่ายชมจันทร์


พระจันทร์ทรงกลด


ท่าพระจันทร์ทรงกลด (อีกหลายแบบ)


ท่าพระรถโยนสาร


มารกลับหลัง


ท่าชูชายนาดกราย


ท่ากินนร


ท่าพระรามน้าวศรศิลป์


ท่ามัจฉาล่องมาในวาริน


หลงใหลไปสิ้นงามโสภา


หลงใหลไปสิ้นงามโสภา


ท่าโตเล่นหาง


ท่ากวางโยนตัว


รำยั่วเอาแป้งผัดหน้า


หงส์ทองลอยล่องว่ายน้ำมา


โตเล่นหาง


กวางเดินดง


ท่าพระสุริยวงศ์ผู้ทรงศักดิ์


ท่าพระสุริยวงศ์ผู้ทรงศักดิ์


ท่าช้างสารหว้านหญ้า


ท่าพระลักษณ์แผลงศร


ท่าพระลักษณ์แผลงศร


ซัดขึ้นให้เป็นวง


ท่าสีซอสามสาย


ท่ากระบี่ตีท่า


จีนมาสาวไส้


ท่าชะนีร่ายไม้


อยู่เฉื่อยฉ่ำ


เมขลาล่อแก้ว


ทำนองพระเทวดา
 
    

จากหนังสือ ประวัติโนรา โดย อ.ภิญโญ จิตธรรม อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ขุนอุปถัมภ์นรากร ๒๗ กันยายน ๒๕๒๗


อนุรักษ์มรดกใต้ : moradokthai@hotmail.com : โทร.081-8544472

Power by www.Muanglung.com เมืองลุงดอทคอม